We updated our Terms Of Service and Privacy Policy recently, please spare a few minutes to read details. Term Of Service Privacy Policy

少年三國志

七日最強戰力比拼活動榜單揭曉--S1服桃園結義

發布時間:2015-12-08 17:26:28

S1服桃園結義最強戰力前50!
排名 玩家暱稱 戰力值
1 卑彌呼 967338
2 66大顺 854406
3 夜良辰 697059
4 X友善人X 676569
5 琵琶膏 649627
6 麒麟楊孟起 619439
7 没常输 598126
8 美髯褚朗 568701
9 Nge 560990
10 Ngetat 557724
11 巨炮叼男  545623
12 秋魂 543190
13 Nge2 540970
14 仙榭司徒修傑 540403
15 冷寒 523280
16 奇英蔣敏  512478
17 軍神岑遼 499972
18 荒帝 468723
19 杜蓝  458723
20 诸葛晖  449664
21 懒惰仔  443576
22 飛將羅淳  430479
23 零4  427190
24 娃娃鱼  422624
25 弑殇『邪』  418119
26 武聖鄭言  415294
27 麒麟諾烨  412739
28 真龍東方子明  406425
29 紫色雨  405626
30 少年狄仁杰  402772
31 琦乄天  401324
32 Liyu 400938
33 神.关羽  397399
34 巾幗葛鴻煊  393635
35 天晴 393247
36 啊肯  393203
37 黑子 385262
38 樂師楪祈  383752
39 真龍唐高軒  374253
40 吴膺豪  371433
41 Eric 363832
42 龍天  362627
43 李元霸  360582
44 萌萌哒  359102
45 髮膏油  354509
46 臥龍雲蒙  352142
47 平蠻金仲謀  351414
48 和平  349353
49 真龍畢元讓  348059
50 神箭龍  346690


活動詳情您可以通過以下網址確認:http://3.gtarcade.com/events/3495.html